Barnesanger

Sanger til samlingsstunden


samling.png
Samlingsstunden er en fin anledning til å synge og fortelle, delta i leiker eller lese en bok. Samlingsstunden gir anledning til å lytte, og til å utvikle konsentrasjon, auditiv hukommelse og det å delta i positive opplevelser og samtaler sammen med andre barn. Det kan være vanskelig å fange konsentrasjon og sitte stille, så tenk på "rumpeminutter" - hvor lenge kan et barn i en viss alder sitte stille? 4år - 4 minutter. Så bruk fingerleker, oppmerksomhetsknep og overgangssanger (markerer overgang fra en aktivitet til en annen) for å holde på oppmerksomheten.

Det er fint om man setter en ramme for samlingsstunden, med noen mer eller mindre faste rutiner for gjennomføringen. Siden barn liker gjentakelser, faste rutiner og at ting er forutsigbare, er det fint om sangstunden har en egen rytme, med nokså faste innslag. Det er for eksempel fint å ha samme sang for å starte timen hver gang, en såkalt "signaturmelodi". Det er også fint å ha samme sang hver gang for å avslutte. Samtidig som barn liker gjentakelser, liker de også å lære nye ting og oppleve noe nytt. Da gjelder det å finne den rette balansen mellom gammelt og nytt stoff.

Innledningssangen er startknappen for samlingen, den som signaliserer at vi starter. Den første sangen vi synger sammen kan for eksempel være en hilsesang, velkommensang eller en navnesang, der alle barnas navn synges.

Aktivitetene ellers kan veksle med årstidene, i tema, og mellom bevegelser/ro. Det er greit å sitte i sirkel og skape en "magisk stund", der både øyne, ører, stemme og kropp er med. Opplevelser er tingen! Derfor er også sanger med bevegelse fine å bruke, slik at vi kan få litt "uro" ut av kroppen før vi sitter ned.

Det er nytting for gjennomføringen å tenke i "bolker":
1. Innledning (hilsesang, navnesang)
2. Hoveddel (dagens tema og sanger som knytter seg til aktiviteter, for eksempel bevegelsesleiker og sangleiker)
3. Avslutning (avslutningssang)

For å komme fra den ene delen til den andre i gjennomføringen, kan vi ha overgangssanger, noe som markerer at vi går over til en annen aktivitet, noe som kan fange barnas oppmerksomhet, riste "maurene" av, eller roe travle kropper ned.

I gjennomføringen av dagens tema eller ved valg av sanger:
Vi kan ha en liten kasse med laminerte "sangkort" (bilde av ting i sangen) eller en "symbolkasse" med ting som representerer kjente sanger som passer til dagens tema. Eller vi kan ha en tøypose med plastleker, f. eks dyr. Så kan hvert barn få velge kort eller ting. Så synger vi nettopp den sangen, og neste barn får velge.Vi kan lese små dikt og regler som passer til tema, og lese gode barnebøker som passer til.

Avslutningssangen er et signal om at timen/stunden er slutt. Lignende type opplegg kan vi bruke for en musikkstund eller samling i klasserom og førskole (tilpasset barnas alder og motorikk).


Circle time


circle_time_picci.gif
Circle time is a special time to share chants and rhymes, songs, read a story, and participate in movement games or relaxation activities as well as democratic conversation. Each session may present a theme or topic. Circle time provides a time for listening, developing attention span, promoting oral communication, and learning new concepts and skills. It is a time for auditory memory, sensory experiences and a time for fun. Remember "bum minutes" - the number of minutes a child is developmentally ready to stay seated and pay attention. How long? 4 years - 4 minutes.

It might be useful to set up an outline of the circle time:
1. Introduction (welcome song, name song)
2. Main body (theme of the day and songs for activites, movement songs and action songs)
3. Closing (goodbye song)

Use fingergames, attention grabbers and transition songs to help maintain attention. Choose songs that shake the wriggles out, or that may help calm busy bodies down.

To help with the choosing of songs:
You can make a mystery box, basket or bag containing song cards or props/toys connected to the theme of the day, and the children may take turns in choosing a song or activity by picking cards or props.

Children often like routine, repetiton and recognition, and a "pattern" or more or less set plan for the circle time might be useful. Use the same entry song (hello song, naming song) as a starting off signal, and a familiar goodbye song to end the session.

Kids like repetition and routine, but they also love to learn and experience new things. As always, it is important to get the right mix of repetition and new material, familiar songs and new ones.


Hilse- og avskjedssanger


Hilsesanger og navnesanger


Kalendersanger


Årstider, måneder og dager


God morgen - sanger


Sanger om dyr


Rim og regler


Tellesanger


Sangleiker


Sanger til maten


Barnesanger


Bånsuller


Ellinger


Kroppen


Vennskap


Natur


Alle Siris nye rim og regler alfabetisk


Farvelsanger

Ressurserhttp://lagehjemmeside.no/fantasifantasten.no/index.php?p=1_19_samlingsstund-hjelpen
http://dvlprz.blogspot.no/2012/05/circle-time-basics.html
http://www.youtube.com/user/Jbrary