English Mirror Page

This little piggy.

Rim og regler, fingerleker og klappeleker


danseleik.jpg
Her er noen tellevers:


norskbilledbok.jpg
Barn elsker vanligvis rim og regler. Rim, fingerleker, Rideregle og kroppsregler er morsomme å bruke (barn elsker det kjente og forventningen til det kjente), og samtidig kan de bidra til læring og utvikling på flere måter:

  • Å oppfatte rytmer i tale og musikk
  • Å lære nye ord og begreper
  • Å oppfatte struktur, rekkefølge og sekvenser
  • Å få økt oppmerksomhet
  • Å utvikle lytte- og hermeferdigheter
  • Å gi bedre motorikk og bedre kroppsoppfatning
  • Å trene hukommelse
  • Å bli bedre i matematikk
  • Å gi sansemotorisk input og trening

Naturlige uttrykksformer for barn er å synge, lage lyder, spille, hoppe, danse, klappe, og lekespille, enten sammen med andre eller for seg selv. Barn har gjerne stor glede av rim og regler og tøysevers. Rim og regler kan man klappe rytmer til, hoppe tau til, kaste ball på vegg med, eller sette melodi til. Vi kan leike med baby og smårollinger og oppøve bevissthet og begreper om kroppen og det å telle:

Mange norske rim og regler hører til den nordiske/skadinaviske regionen; vi deler mange av dem med Sverige og Danmark. De har tilhørt den muntlige tradisjonen, og ble først skrevet ned på 1800-tallet, da det ble populært å samle inn norske eventyr og norske folkemelodier. En av dem som samlet inn sanger og noen regler, var Ludvig Mathias Lindeman, som reiste rundt i Norge på 1860-tallet. Da barnelitteraturen gikk over fra å være moralsk og polemisk til å være mer for moro, med en "barneleser" for øyet, begynte flere forfattere å skrive morsommer vers og dikt for barn.

Vi "importerte" også barnerim og sanger fra England. Her hadde man etter hvert fått flere samlinger med Nursery Rhymes, blant annet Mother Goose Nursery Rhymes (ca. 1780), som også ble oversatt til norsk i Gåsemorboka, gjendiktet til norsk av Alf Prøysen. En annen kilde til inspirasjon var den tyske Achim von Arnim's Des Knaben Wunderhorn (1806–1808).

I Norsk Billedbok for Barn ved Elling Holst og Eivind Nielsen, ble flere av våre mest kjære sanger og barnevers først publisert i 1888. Her finner vi både Ride, ride ranke, Ro, ro til fiskeskjær og Bake kake søte. Små sanger og rimstubber ble også hentet fra Sverige og Danmark. Vi fikk for eksempel oversatt til norsk flere av sangene fra de ni sangheftene "Syng med oss, mamma!" av Alice Tegnèr (1892-1934). Herfra kommer den populære sangen //Bæ, Bæ lille lam//, som igjen var inspirert av den engelske barnesangen Baa baa black sheep fra omkring 1731.

Bak lenkene nedenfor finner du tekst, noter og lydklipp. På nettsida musikkrom finner du noen av disse sangene, pluss sanger fra en rekke andre sjangere, for eksempel kanon.


Akkari makkar


Alle mine fingre vil være dyr


Ane Liane (klappelek)


Anne Marlene (klappelek)


Anne Ranne Rei (klappelek)


Apekatten Bonga


A ram sam sam


Atte katte Noa


Baa baa black sheep


Bake, bake liten kake


Bamse bamse ta i bakken (hoppetau)


Bisselilu, sullelilu


Bissam bissam barnet


Bim bam


Brick wall waterfall


Brød og smør, saft og vann


Den som er liten


Det kom en rev


Det var en gang en mus


Det satt to fugler på en stein


Du og jeg og vi to


Eenie meenie (counting-out game)


Eisika deisika (klappelek)


En liten krabbe


En sommertur til Bom Bom Bom/ En sjømann dro til ABC (klappelek)


Epler og pærer


Fem små griser


Fem små kattepuser


Fingrene


Five little monkeys/Fem små aper


Five little hot dogs/Fem små pølser


Go bananas


Haren


Hoppetau - regler


Hjem kom kua


Hvor mye er klokka


I en liten stue


I min mammas hus


Jeg er et lite gresskar (Halloweenvers)


Jeg har fanget en krabbe


Jeg vil holde en tale


Killa bukk, killa blakk


Klappeleker


Klokka (hoppetau - regle)


Lathans


Lemonade (klappelek)


Lille skillingsbolle/Baby, Baby Dumpling


Lirum larum


Mannen i månen


Meitemarken Hermann


Min far han er barber (klappelek)


Min far han er en fisker (klappelek)


Miss Mary Mack (klappelek)


Miss Suzie (klappelek)


Når min hest


Ola i bakken /hoppetau-regle


Ose bose


Panneben


Peter Piper and Candace Carter og andre tungebrekkere på engelsk (si det fort)


Pipp papp vil du gå (seljefløyte-vers)


Ride, ride, ride ut


Rideturen på mammas/pappas kne


Ro, ro på fjorden


Ro ro til Relteland


Ro ro til Siraland


Rundt og rundt i hagen


Tellevers (her finner du mange tellevers)


Ten little Indians


This little piggy/ Denne lille grisen - tellelek for tær og fingre


Ti små barn (fingrene)


Till till tuten


Tippe tippe tue


Tireli


Titil, tåtill


Trå fimpen


To pluss to er fire (Regnevers)


Tommeltott tommeltott, hvor er du? (Tommelfinger, tommelfinger, hvor er du?)


Tommeltott falt i vannet


Tommeltott kommer


Tregangeren


So ro liten ting


Sko sko hest


Snegle snegle


Springe etter vatten


Så rugger vi, så ror vi


Ukedagene


Uken har sju dager


Ukens nys


Where is thumbkin


Å panni (klappelek)


Å minni mai


Året har så mange dager

Siris nye rim og regler


Håndklappeleik fra USA


Ressurserhttps://no.wikipedia.org/wiki/B%C3%A6,_b%C3%A6,_lille_lam
https://en.wikipedia.org/wiki/Baa,_Baa,_Black_Sheep
http://www.docstoc.com/docs/36396015/Bouncy-Rhymes
http://www.regjeringen.no/upload/kilde/kd/red/2006/0107/ddd/pdfv/300464-temahefte_om_samiske_barns_sprak_og_kultur.pdf
http://www.handboka.no/Kvasyb/Temapro/Kdbc/saku08.htm
http://www.handboka.no/Kvasyb/Temapro/Kdbc/saku0.htm