Home

Om prosjektet

Barnesanger

Rim og regler

Sangleiker

Ellinger

Bånsuller

Babysang

Hilse- og avskjedssanger

Ressurser


Kanon

Reven og rotta og grisenTrad. norsk


SangenKanon


Nb! Kanonsangene utgis nå på Norsk Musikforlag i en egen sangbok med 228 sanger i tekst og melodi.
Teksten og notene finner du i boka //Rundsanger og kanon//, Norsk Musikforlag 2014.
M.M.O. 13350
ISMN 979-0-065-13528-1
Email: order@musikforlaget.no