Home

Om prosjektet

Barnesanger

Rim og regler

Sangleiker

Ellinger

Bånsuller

Babysang

Hilse- og avskjedssanger

Ressurser


Barnesanger

Mikkel Rev
MIKKEL-DDUR.png

Mikkel Rev, satt og skrev,
på ei lita tavle
Tavla sprakk, Mikkel skvatt,
oppi pappas flosshatt.

Mikkel Rev, skrev et brev
sendte det til månen
Månen sa: "Hipp hurra"
Sendte det til Afrika

Afrika, Afrika
ville ikke ha det
Afrika, Afrika
sendte den tilbake.


Sidsel Ryen synger


Translation


Mikey (the) Fox sat writing
on a tiny blackboard.
The blackboard cracked
Mikey popped/bolted (being startled)
into daddy's top hat

Michael (the) Fox wrote a letter
sent it to the moon
The moon said; Hip hurrah
Sent it down to Africa

Africa, Africa,
would not have/take it
Africa, Africa,
sent it back (to Mikey)


Video