English Mirror Page

Lille Rødhette og ulven
Barnesanger - home

Eventyrsanger, trollviser og naturmytiske folkeviser


minesanger.jpg
Under finner du et lite knippe eventyrsanger, trollsanger og naturmytiske sanger. Eventyrene hører til den eldste fortellertradisjonen man kjenner til; den muntlige. Norske eventyr ble samlet og nedskrevet først på midten av 1800-tallet. De norske folkeeventyrene er en del av en indo-europeisk tradisjon, som geografisk strekker seg fra India til Irland. Man kjenner til eventyr som ligner våre over hele dette området. Mange eventyr er ganske brutale, og det er ikke alle som er gangbare i førskole og skole. Her får man gjøre et nennsomt utvalg, og bruke skjønn i forhold til alder og innhold, så barna ikke blir skremt.

Ordet eventyr kommer av ævintyrr, aventura, adventure; altså det å reise ut og oppleve ulike hendelser. Som regel er det en helt eller heltinne som må gå gjennom prøvelser for å oppnå noe, og det ender gjerne bra. Det gode vinner over det onde, og de dumme får sin straff. Helten og heltinnen får sin belønning, særlig hvis han eller hun har vært lur eller modig. Per, Pål og Espen Askeladd er de mest kjente brødrene i de norske folkeeventyrene. Det er Askeladden som er den lure; han møter og løser vanskelige utfordringer, han lurer troll og vinner prinsessen og halve kongeriket.

Sanger fra myter og folketro har vært vanlige i folkemusikken, og her finnes en rik tradisjon som forteller om huldra, trollene, nøkken og de underjordiske. Eventyrsanger er på sin side av atskillig nyere dato. Det er gjerne kortversjoner av eventyrene. Flere er blitt populære i følge med Walt Disneys tegnefilmer, for eksempel Hei hå, hei hå, til filmen Snøhvit og de syv dvergene.

Det er verdt å merke seg at dvergene i folkeeventyrene ikke er mennesker. De er mytiske skikkelser som har overnaturlige krefter. De bor i fjell og huler, og ut av berget hamrer de metaller, først og fremst gull. Dette skaper de smykker og verdigjenstander av. Dvergene er dyktige håndverkere, og det meste av magien deres bygger på hardt arbeid, håndverk, og kunnskap om metaller. Dvergene står i forbindelse med naturånder, alver og vetter. I norrøn mytologi var de også med på å skape de første menneskene. I den norrøne tradisjonen er verden faktisk båret oppe av fire dverger, en i hvert verdenshjørne: Vestre, Nordre, Østre og Søndre. Dvergene hadde derfor en viktig funksjon i folkeeventyrene og norrøn mytologi.

De naturmytiske sangene tilhører den muntlige, norske folkemusikktradisjonen, med mange vers og flere varianter. Melodiene og tekstene er en del av vår kulturarv, med et særegent tonespråk og nydelige melodier. Det er mulig å synge et par vers og deretter fortelle historien som ligger bak som om det var eventyr.

Noen av sangene her er riktig gamle, og noen er ganske nye. Noen hører til folkemusikken, og noen til kunstmusikken. Og andre hører til populærmusikken fra sin tid.

Bak lenkene finner du tekst, noter og lydklipp. Noter og tekster som fortsatt omfattes av vernetiden i åndsverksloven er som hovedprinsipp ikke tatt inn, unntatt ved ressurslenker til andre sider og kortere stubber. Lydklippene varierer i lydkvalitet. De er kun tenkt brukt i læringsøyemed. Jeg har brukt min egen stemme. Det er ganske enkelt sunget. Det hender jeg snubler i både tekst og melodi og har både "nølepauser og tviletoner". Noen steder har jeg akkompagnert meg selv på gitar; og det hender rett som det er at jeg bommer på grep. Innspillingskvaliteten kan dessuten variere noe, med klikk og susing. Dette er altså ikke "perfekte innspillinger" eller "perfekt sang" - så langt i fra! Målet med sidene er informasjonsdeling - med en oppfordring til alle om å synge masse!


Allehelgenskveld


Alvenes dans


Alvenes vuggevise (naturmytisk)


Askeladden som gjette harer (og vant prinsessa og halve kongeriket)/ Gjete harer


De tre grisene og ulven (eventyrvise)


Den lille, røde høna som gjorde alt selv (eventyrsang)


Den stygge andungen (eventyrsang)


Det var ei heks som fløy ut i tåke


Dragen (Dypt inne i en hule)


Eselet og gjøken om våren (eventyrsang)


Et eventyr med rare dyr (En sang om eventyrets kjennetegn - sjangerbeskrivelse jf. kompetansemål i norskfaget)


Eventyrvisa / Ja, kom alle sammen bli med Maj Sønstevold


Geitekillingen som kunne telle til ti (regle)


Hans og Grete (eventyrsang)


Heiemo og Nøkken (Naturmytisk folketone - Heiemo vinner over Nøkken)


Her gar en heks med svart skaut (sangleik)


Historien om Hasse Hare som gikk en tur alene


I eventyrland / Siri Randem


Ja, kom og bli med (på eventyr)


Jeg er et farlig spøkelse


Liti Kjersti og Bergekongen (Liti Kjersti blir bergtatt av Bergakongen; kongen over de underjordiske)


Olle Bolle (Oppe på fjellet der bor det tre trolle)


Margjit Hjukse (Margjit blir bergtatt av Bergakongen)


Prinsessen som ikke kunne le (Tyrihans) (eventyrsang)


Rottefangeren i Hammeln (eventyrsang)


Rødhette (Margrethe Munthe)


Rødhette og ulven (Siri Randem)


Skød skød Daladrøgd (Huldra synger til dalajenta)


Snehvit-lill og Rosenrød (eventyrsang)


Snøhvit/ Det var vesle snøhvit (eventyrsang)


Statt upp Mari Støveltryne (Huldra synger til budeia)


Tornerose var et vakkert barn (eventyrsang/sangleik)


Tornerose sover godt (Brahms)


Trollslottet


Trylletrollet (Har du sett mitt trylletroll?)


Uba buba


Vi er de store, stygge troll


Villemann og Magnhild (Naturmytisk - Nøkken lokker Magnhild i elva, men Villemann redder henne)


Åsmund Frægdegjeva (Åsmund sloss mot trollene i Trollebotten, og redder prinsessa)
EventyrNorske folkeeventyr: http://runeberg.org/folkeven/
Norske folkeeventyr: http://www.reisenett.no/eventyr/html/asbjornsen.htm
H.C. Andersen: http://runeberg.org/authors/andersen.html
H.C. Andersen og eventyrene hans: http://www.fag.hiof.no/lu/fou/HCA/index.html
Flere typer eventyr: http://www.vedal.net/eventyr/?p=111
Eventyr, sagn og skjemt: http://oaks.nvg.org/pega10.html
Eventyr og sagn fra Norges land: http://www2.hf.uio.no/eventyr_og_sagn/index.php?vis=EVENTYR
Dverger: http://no.wikipedia.org/wiki/Dverg_%28mytologi%29
Hulder: http://no.wikipedia.org/wiki/Hulder
Vette:http://stud.hsh.no/lu/norsk/vidsteen/segner/teoritun/vette/tema19.htm
Troll: http://no.wikipedia.org/wiki/Troll
Jotne, jutul, jøtul: http://no.wikipedia.org/wiki/Jotne


Om eventyr:
http://fuv.hivolda.no/prosjekt/henrili1/index.html
http://www.norsknettskole.no/fag/ressurser/itstud/fuv/fuvbrynh/Detvaren1.htm
http://no.wikipedia.org/wiki/Eventyr


Om eventyr i undervisningen på småskoletrinnet - digital kompetanse
http://fuv.hivolda.no/prosjekt/gunnsvendsen/


Matematikk: http://home.hib.no/al/Matematikk/foeu/eventyr.html
Norske folkeviserhttp://no.wikipedia.org/wiki/Kategori:Norske_folkeviser


Lenke til Disney Fake Book


Mange sanger fra Disneyfilmene, - uten fullstendig pianoarrangement, men med noter og besifring :
http://valdez.dumarsengraving.com/DisneyFakeBook.pdf