English Mirror Page

Bånsuller, vuggesanger og vuggeviser


unter-dem-holunderbusch.jpg
Hans Thoma (1839 – 1924)


Sori rori liten sull

Bissam sullam låver i lull

Sjysje roe barnegull.

"Nå skal vi bysselalle" er et uttrykk som mange sikkert kjenner fra sin barndom. Det betyr at vi skal gå og legge oss for å sove. Eller rettere sagt; vi voksne prøver helst å få barna til å sove, gjerne ved å vugge dem i søvn. Kanskje synger vi litt også, gjerne med ordene bysse, lulle, bua, bua og byssan lull eller lullan. Andre varianter kan være so ro, eller sori, rori, som kommer av sov i ro, som i Sori rori liten sull, eller bissam, sullam, som i Bissam sullam låver i lull, eller varianter av hysj, som kysje/sjysje:Sjysje roe banegull.

En av de eldste vuggesangene som er funnet nedskrevet, er ca 4500 år gammel og fra Mesopotamia. Den er risset inn på en leirtavle, og spør (i min oversettelse til norsk etter en engelsk oversettelse av musikkarkeolog Richard Dumbrill): Lille baby i det mørke hus, du har sett solen stå opp; hvorfor gråter du?

Det å prøve å stilne gråten går ofte igjen i vuggesangene. Helt fra romersk tid, er denne vuggesangen "Lalla, lalla, aut dormi, aut lacte" . Den står skrevet i et manuskript av Aulus Persius Flaccus, fra omkring år 60 e.Kr. (schol. ad Persii 3, 16). Det vil si at den snart er 2000 år gammel. Den inneholder ordene lalla, og en oppfordring til babyen Marco om enten å drikke melk (lacte) eller å sove (dormi)!

Kanskje har ordene lalle og lulle fulgt med oss gjennom tidene? Vi finner ordet lull på engelsk allerede fra 1650, i betydningen "beroligende drikke", og i 1815 i betydningen "midlertidig stilleperiode i midten av en aktivitet". Vi finner også ordet igjen på sanskrit i formen lolati, som betyr å vugge. På tysk heter det lullen, på svensk lulla og på nederlandsk lollen. En vuggesang på engelsk heter nettopp lullaby. I riktig gammel tid i England, ble ordene lully, lullay brukt. Lytt for eksempel til Coventry Carol.

Ordboka sier at å lulle betyr å synge, nynne, sulle, særlig for å få et barn til å sove, å lulle barnet i søvn. Norske bånsuller er nettopp slike sanger som synges til barna når de er lagt på armen, i sengen eller i vogga for å sove. Navnet kommer av ordene barn (bån) og sulle; man skal nynnesynge barnet i søvn med en rolig sang. Sangen kan være med eller uten ord.

Hebraiske vuggeviser sies å ha med lydremser som er uten kjent betydning i dag, som for eksempel: Laila lu-li-olali. Noen hevder, men det er slett ikke sikkert at det er sant, at ordet lullaby kommer nettopp av hebraisk, fra ordene Lilith abi, som betyr noe sånt som "Lilith, forsvinn!" Lilith var da en slags demon som man etter gammel overtro trodde stjal barn om natten. Så sang man for barna om nettene for å holde demonen eller andre vonde ting unna barnet. Dette temaet kan vi finne igjen i noen av de norske bånsullene også.

I norsk folketro er det Huldra som advarer folk mot å la barna ligge alene uten tilsyn. De kan bli bergtatt eller forbyttet av huldrefolket selv, eller komme til skade på annen måte. Man skal ikke la barna ligge og gråte, sier Huldra. Man må passe på at de ikke hverken fryser, sulter eller brenner seg, sier hun i Skød,skød Daladrøgd.

Nettopp dette at man er redd for at noe skal skje barnet, finner man også i en annen svært gammel vuggesang fra Egypt, skrevet på papyrus i det 16. eller 17. århundre før Kristi fødsel. Vuggesangen Løp ut, du som kommer i mørket ble skrevet på papurus som en besvergelse mot onde krefter og kunne bli lagt som en lykkeamulett i barnets klær eller vugge.

De voksne synger kanskje om ting de selv er engstelige for, for å avverge fare og lufte uro, men for de fleste er det å synge voggesanger beroligende og trygghetsskapende. En teori er at barnet gjennom sangen og musikkens rytmer gjenkjenner moras hjerteslag fra fostertiden og blir rollig av det. Å synge skaper kontakt mellom den som synger og den som lytter. Uansett er sangene bærer av kultur og samfunn. Mange synger de barnesangene de kjenner best som vuggesanger for barna, for eksempel Bæ bæ lille lam, Mikkel Rev, og Fola fola Blakken, eller sanger fra nyere filmer, for eksempel nattasangen til Karsten og Petra, sunget av Janne Formoe. Mulighetene er mange!

Toneomfanget på de tradisjonelle norske bånsullene er ofte lite, det vil si at melodien bare går opp og ned med noen få tonetrinn, og den er gjerne repeterende. Ofte går vuggevisene i 3/4 eller 6/8-dels takt. Vuggevisene har derfor ofte en nesten hypnotisk, søvndyssende effekt. En god del norske bånsuller ble samlet inn omkring 1850-1860 av Ludvig Mathias Lindeman.

Tekstene i de norske bånsullene er som oftest knyttet til den nære hverdagen; om dyra på gården, om mor, far, søster og bror, om grøten og melka, om natten som kommer og stjernene på himmelen. Når det er huldra som synger, minner hun oss om å forte oss hjem, så ikke barna skal gå sultne eller komme til skade på annen måte. Her kommer omsorgen for barna fram. Grøten skal kokes godt! sier Huldra i sangen Statt upp Mari Støveltryne.

Noen av sangene på denne nettsida kan vel heller kalles godnattsanger enn bånsuller. Noen er det man kan kalle verdslige salmer. Andre er religiøse. Noen kunstsanger fra den romantiske perioden finner vi også, som for eksempel romansen Margretes vuggesang av Edvard Grieg. Slike sanger har ofte atskillig større melodiske sprang i melodiene enn de gamle bånsullene, og er heller ikke alltid så enkle å synge på en enkel måte. Vuggevisene av nyere tid har ofte litt fastere tekst og litt mer utbroderte melodier med større tonesprang (ambitus), enn de eldste bånsullene. Dette gjelder særlig de vuggevisene som ble komponert som "kunstsanger" av kjente komponister (se f.eks Johannes Brahms vuggevise eller Margretes vuggesang av Edvard Grieg).

Flere av sangene på nettsida er fra andre land, og disse har jeg stort sett gjendiktet til norsk. Sangene er da som oftest tatt inn på originalspråket som sammenligningsgrunnlag.

Bak lenkene finner du tekst, noter og lydklipp. Lydklippene varierer i lydkvalitet. De er kun tenkt brukt i læringsøyemed. Jeg har brukt min egen stemme. Det er ganske enkelt sunget. Det hender jeg snubler i både tekst og melodi og har både "nølepauser og tviletoner". Noen steder har jeg akkompagnert meg selv på gitar; og det hender rett som det er at jeg bommer på grep. Innspillingskvaliteten kan dessuten variere noe, med klikk og susing. Dette er altså ikke "perfekte innspillinger" eller "perfekt sang" - så langt i fra! Målet med sidene er informasjonsdeling - med en oppfordring til alle om å synge masse!

På nettsida musikkrom finner du også noen av disse sangene, pluss sanger fra en rekke andre sjangere, for eksempel kanon.

Bånsuller fra den norske folkemusikktradisjonenBissam lullam låver i lull
Bua bua bånet
Bya bya barnet
Byssan lull liten tull
Baad'n laat/Bissam bissam ba'net
Bånsull fra Norge
Duva settø se
Hjuringjenta gjalar (gjeterjenta synger for barnet)
Kysje roe banegull/Skysje roe barnegull
Mit bån sit på tuve
Ro ro til Relteland
Skød skød Daladrøgd
So ro godt barn
Sori rori liten Sull
Statt upp Mari Støveltryne
Sul lul leia
Sull fra Elverum
Sulla meg litt du mamma mi
Såri såri liten tull
Till till tara
To smaa Spikke

Vuggesanger fra andre landAllunde alluya (Nigeriansk vuggesang)
Alvenes vuggevise/Fairy lullaby/Skotsk vuggevise
All night all day (gospel)
All the pretty little horses/Alt det som du drømmer om
All through the night/Sov godt i natt
Armensk vuggesang
Barges/Hver dag fra mitt vindu jeg kan se
Barnet sover nå
Baskisk vuggesang
Do do l'enfant do/Sov, sov barn sov.
Dormi dormi bel bambin (Sov vakre barn)
Duerme mi tesoro - sov min lille søte
En elefant kan ikke sove (Spania)
Fate la nanna/Hør vugge sangen som nynnes så stille (Italia)
Golden slumbers/Gyldne drømmer
Ho, ho watanay/Sov, sov lille barn (Canadisk/Iroquois vugge sang)
Hush little baby (Hysj lille barnet)
Hver dag fra mitt vindu jeg kan se (Barges)
Inuit vuggesang
Kom skal vi seile over hav (Kun melodi. Nederland)
Lalla, lalla, aut dormi, aut lacte (gammel romersk vuggesang på latin)
Lille baby i det mørke hus
Lukk ditt øye, du (Fra USA)
Løp ut, du som kommer i mørket
Murucututu - Barnet sover trygt
A la nanita nana (spansk vuggevise)
Når månen seiler over (Hvem har de vakreste lam? Tyskland)
Rock-a-bye baby on the tree top
Roe, roe barnet (Nederland)
Round and round the earth is turning/Rundt og rundt
Scotch lullaby/Scottish lullaby/Highland lullaby/Lullaby of an infant chief/Så tyss da, min lille
Sleep baby sleep/Schlaf Kindlein schlaf/ Sov baby sov
Sleep sleep my darling/Sov, sov min lille
Slumber boat (Baby's boat)/Babys månebåt
Sov min lille søte (Spania)
Suliram, sov godt i natt (Indonesia)
Suo gan/Hør min vuggesang så stille
Suze naanje (søte barnet) (Nederland)
Visselull mit lille barn (Danmark)
Vuggesang fra Thailand
Vuggevise fra Acadia
Walisisk vuggesang

Vuggesanger fra kunstmusikkenAbendlied- Der Mond ist aufgegangen/ Kveldssang - Vår måne står på himlen
Brahms vuggesang/Gute Abend, gut' Nacht
Cradle song (Carl Maria von Weber/ Sov, hjertevennen min)
Cradle hymn (Jean Jaques Rousseau/Hysj, mitt barn sov søtt og stille)
Kall på lammene /Ca' the yowes (Robert Burns)
Kveldssang for Blakken (Edvard Grieg)
Mit elskte barn (Weyse)
Nu løftes laft og lofte (Margretes vuggesang av Edvard Grieg)
Skumring (Glück)
Sov vesle prinsen/B. Fliess/W.A. Mozart
Sove sove sov mitt lille hjerte (Schubert)

Vuggesanger fra nyere tidDrømmenatt (Nattvise)
Du store stille måne
Fola fola Blakken
Gyng litt med meg
Hvite seil
Livets melodi
Lysalv, lysalv, spinner gull
Meg og min malende katt
Månen står over sky
Natten kommer Vuggevise/ (Høst- og vintersang)
Nå er dagen over (Siri Randem)
Ri i vei
Sorgene skal fly bort - vuggevise
Sola synker
Sov, min lille engel
Vinden blåser over land
Sov nå sødt
Svarte kråke

Vuggesanger fra kristen tradisjonAlltid freidig når du går
Christ Child Lullaby/Jesusbarnets vuggesang
Coventry Carol
Ingen er så trygg i fare

Ressurserhttp://www.etymonline.com/index.php?term=lull&allowed_in_frame=0
https://no.wikipedia.org/wiki/B%C3%A5nsull
https://en.wikipedia.org/wiki/Lullaby
http://lullabiesoftheworld.org/
http://ordnet.dk/ddo/ordbog?query=lulle
http://www.folkways.si.edu/radio/lullabies_playlist/index.html
http://www.lullabiesoftheworld.org/projekt.html
http://www.kistodreams.org/
http://www.bbc.com/news/magazine-21035103
http://www.bbc.co.uk/programmes/p010z9yc
https://www.nytimes.com/2015/10/18/magazine/the-melancholy-mystery-of-lullabies.html?_r=0
http://members.bib-arch.org/biblical-archaeology-review/42/2/11
https://nicoleevelina.com/2013/10/07/dinogads-smock-an-ancient-celtic-cradle-song/
www.ancient.eu/article/965
http://forskning.no/2015/04/vuggesang-den-ultimate-omsorg