Sorrow will fly away
1. vers
alle versene m komp (som notert)
a capella (Am)
Mine sanger
Bånsuller

Sorgene skal fly bort - Emsorgene skal fly bort.png


Sorgene skal fly bort - Amsorgene-am.png


Sov nå søtt,du min lille, natten kommer så fort.
Gråten din skal snart stilne; sorgene skal fly bort.
Sorgene skal fly bort.

Tiden kommer, min kjære, når du en gang bli stor.
Det er mye å lære; du skal vokse og gro.
Du skal vokse og gro.

Mange gleder og sorger, det vil du sikkert få,
Men du skal ikke gråte, ikke gråte nå.
Ikke gråte nå.

Vi vil stå ved din side, fram til reisen er slutt.
Men vi kan ikke vite, hvordan reisen ser ut.
Hvordan reisen ser ut.

Jeg vil drømme og håpe at din reise blir fin.
Men jeg er ingen tåpe; vet at sorgen vil inn.
Vet at sorgen vil inn.

Trøst det får du på veien, smil og gode ord.
Stjernene viser leien, dit hvor englene bor.
Dit hvor englene bor.

Englene passer på deg, lille barnet mitt,
Når jeg ikke kan nå deg; hjertet mitt er ditt.
Hjertet mitt er ditt.

Livet er som en gåte; mye skal du forstå;
men du skal ikke gråte, ikke gråte nå.
Ikke gråte nå.

Sov nå søtt du min lille, tiden, den går så fort.
Gråten din, den skal stilne; sorgene skal fly bort.
Sorgene skal fly bort.


File Not Found
File Not Found

File Not Found
File Not FoundEm m enkelt komp


Am a capella


Sorrow will fly awaysorrow will fly away.png

Sleep so sweetly, my darling, night is on its way;
Time will still all your crying, sorrow will fly away,
Sorrow will fly away.

Time will come, my dearest, sometime soon you'll be grown.
Lots to learn and to conquest, many truths you will own.
Many truths you will own.

Many pleasures and sorrows, you will meet, I do fear.
Still, you shouldn't cry on now, come now, don't shed your tears.
Come now, don't shed your tears.

Times of pleasure and sorrow, I am sure you will spend.
Yet we never can fathom, how the journey will end.
How the journey will end.

We will hold you, tightly, till the end comes close,
But we cannot know rightly, how our travel goes,
How our travel goes,

I do dream and hope, now, that your journey is nice.
But it's likely that somehow, that will just not suffice.
That will just not suffice.

Comfort, you will be given; smiles and lovely words.
Stars will flow like a river over heaven and earth.
Over heaven and earth.

And the angels will guard you, precious child of mine,
When I cannot reach you. All my love; always thine.
All my love; always thine.

Life is like a riddle, you have a lot to know;
Find the Golden Middle, and let sorrow go,
And let sorrow go.

Sleep so sweetly my darling, time's a passing thing.
Night will still your crying, sorrow's on its wing.
Sorrow's on its wing.


Lyrics: Siri Randem

File Not Found
File Not Found