Rim og regler

Sola og planetene


Siris nye rim og regler
Rundt sola snurrer planetene.
De snurrer rundt og rundt.
De snurrer også rundt seg selv,
I himmelens stjernevell.

Merkur, Venus, Jorda, Mars;
Alle finner de sin plass.
Ingen ut av rekka drar,
Faste plasser, alle har.

Etter kommer Jupiter og Saturn,
Begge snurrer glad omkring,
Uranus kommer så, og Neptun,
De er også satt i sving.

Alle snurrer rundt om sola
Alle snurrer rundt seg selv.
Snurre, det gjør også Jorda
I fra morgen og til kveld.

Av Siri Randem