Home

Om prosjektet

Barnesanger

Rim og regler

Sangleiker

Ellinger

Bånsuller

Babysang

Hilse- og avskjedssanger

Ressurser


Barnesanger

Rounds


Kanon
Sangen
Flerstemt

En kanon er en sirkel av sang


Sangen er underlagt copyrightbestemmelser etter åndsverksloven. Gjengitt med tillatelse.


Nb! Kanonsangene utgis nå på Norsk Musikforlag i en egen sangbok med 228 sanger i tekst og melodi.
Teksten og notene finner du i boka Rundsanger og kanon, Norsk Musikforlag 2014.
M.M.O. 13350
ISMN 979-0-065-13528-1
Email: order@musikforlaget.no