English Mirror Page

Home

Om prosjektet

Barnesanger

Rim og regler

Sangleiker

Ellinger

Bånsuller

Babysang

Hilse- og avskjedssanger

Ressurser

Tekst og mel: S.R : Hei, lille ........(Sunget av Siri)

Tekst og mel: S. R. Hei, hei, hallo, hvordan har du det? (Sunget av Siri og Bjørnar)

sangfugler.jpg

Siri.jpg
Hei!

Jeg er utdannet lærer og audiopedagog, med mastergrad i spesialpedagogikk og i pedagogiske tekster, og med 70 studiepoeng i musikk fra universitet og høgskole. Jeg har gjennom årene lært en rekke kjente barnesanger, bevegelsessanger, ellinger og sangleiker, som nå har fått plass på disse sidene. Selv vokste jeg opp i en tid da vi lekte rekkeleker (inn-til-vegg-leiker) og sangleiker, kastet med liten ball på en vegg mens vi sa fram tøysevers, eller hoppet tau mens vi sa hoppetauregler. Og vi hoppet paradis!

Kanskje du husker noen av sangene og reglene fra din egen oppvekst? Mange tradisjonelle sanger, ellinger, rim og regler, står dessverre i fare for å bli glemt fordi vi har mistet mange tradisjoner for overføring av slik kunnskap. Ballkast på veggen i skolegården med tennisball mens barna framfører rim og regler, er det lenge siden jeg har sett. Hva med hoppetauregler og klappeleker? Kanskje kan vi ta opp igjen slike leikeformer? Mange av aktivitetene trener koordinasjon, rytme og balanse, noe som kan være nyttig i en tid med mye stillesitting foran diverse skjermer!

Den digitale samlingen her er derfor tenkt som en musikalsk læringsressurs i skolen. Stoffet er tenkt brukt i undervisningssammenheng. Mange av sangene passer kanskje bedre i førskole og barnehage, eller i andre sammenhenger; for eksempel babysang-grupper. Kanskje er du førskolelærer eller lærer i grunnskolen som ønsker å finne sangleiker med leikebeskrivelser og barnesanger? Kanskje liker du å synge og si rim og regler sammen med barna dine? Eller kanskje du studerer barnelitteratur, eller synger i kor? Eller kanskje du tilfeldigvis "ramlet over" sidene her? Uansett grunn:

Velkommen skal du være!

Du finner noter, melodier og tekster til de fleste sangene bak hver link på disse sidene. Jeg har valgt sanger som i prinsippet faller utenfor copyright, dvs. sanger som er tradisjonelle og allmenne, som det ikke finnes kjente opphavspersoner til, eller slike sanger som faller utenfor vernetiden, dvs. der komponisten og/eller forfatteren har vært død i 70 år eller mer, jf Lov om opphavsrett til åndsverk. .

Dersom jeg blir gjort oppmerksom på feil jeg har gjort her, vil stoff bli fjernet. I de tilfeller der forfatter og komponist er kjent, er vedkommendes navn angitt, likeså navnet på rettighetshavere som evt. har gitt tillatelse til gjengivelse, i de få tilfeller der bruken ikke er i det fri. Ett eksempel er sangen Rounds ("En kanon, en sirkel" i min egen oversettelse) av John Forster og Tom Chapin 1988, som jeg har fått tillatelse til å publisere i kanonprosjektet, og Geitekillingens regle av Lena Wallgren Wagner Malinovsky, 2006.

Grunnen til at jeg har opprettet dette nettstedet er for det første at jeg som lærer alltid selv savnet et sted jeg kunne finne og lære sanger som jeg kunne bruke i undervisningen kjapt. Det var ikke alltid lett å lære seg nye sanger uten et piano til rådighet. Det er jo ikke alle som er så heldige at de kan "bladsynge" og ta melodier rett fra notene. Her er sangene presentert også i melodiform, ved enkle sanginnspillinger. Slik kan det bli lettere å lære noe nytt.

For det andre er det viktig at alle sangene, rimene og reglene vi har, tas i bruk og ikke glemmes. For det tredje er det mange morsomme tradisjonelle sanger fra andre land som vi også godt kan låne og bruke i vår egen språkdrakt. Jeg har derfor oversatt noen og satt dem inn på disse sidene. Ett eksempel er Ah, les crocodiles - Alle krokodiller - fra Frankrike. Et annet er ABC- vår katt, den løp i sne fra Tyskland.

De fleste av sangene og reglene er på norsk, men du finner også noen engelske rim, ellinger og sangleiker som for eksempel kan brukes i engelskopplæringen på småskoletrinnet. For noen av disse har jeg hentet inn videoer som er publisert på You tube. Det samme gjelder sanger, rim og regler på Norsk tegnspråk og noen få på samisk.

En god del av materialet på disse sidene ellers er egenhendig oversatt fra andre språk. Mange vakre og tradisjonelle sanger fra andre land fortjener å bli sunget også på norsk. Jeg har som oftest latt originalen (på originalspråket) stå, slik at man kan sammenligne med gjendiktningen. Gjendiktningene er ikke en nøyaktig gjengivelse av originalteksten, på grunn av at sangene skal være sangbare på norsk. Jeg har likevel prøvd å beholde sangenes hovedtema, stemning og "følelse" i oversettelsene.

Når man har et så stort note- og skriftmateriale som dette, er det nesten umulig at det ikke skal snike seg inn noen småfeil, enten i notasjon eller tekst, uansett hvor mye korrektur man leser. Beklager eventuelle feil! Jeg vil skifte ut noter og innspillinger når jeg eventuelt oppdager feilene. Jeg bør kanskje også gjøre oppmerksom på at jeg har satt enkel besifring (gitargrep) på flere av sangene. Det er som oftest valgt et toneleie de fleste er komfortable med både i sang og spill. (D-dur, G-dur og C-dur går igjen. ) Dette er bare mine forslag. Man må bruke sitt eget øre og finne de grepene man selv synes passer best.

Mange av sangene er ellers notert etter eget gehør, slik jeg har lært dem, og hørt dem. Dette gjelder først og fremst de gamle og mest tradisjonelle sangene, men også de helt nye som det ikke har vært mulig å oppdrive skriftlig notasjon for (for eksempel hoppetau- og klappeleksanger). Sanger kan noteres ned i noteform på litt ulike måter, for eksempel ut fra hvordan man har hørt sangene sunget, eller hvordan man ønsker at de skal lyde. Det finnes altså ulike måter en kan notere den samme sangen på.

Det kan derfor være lurt å sjekke andre sangkilder og sangbøker, og deretter velge den versjonen man selv kjenner eller trives best med.

Som en ser av sanger som har reist over land og tid, forandrer de seg ofte litt, både i melodi og tekst. Folk synger sangene forskjellig, og de personliggjøres. Når de så noteres ned, kan det bli variasjoner over samme tema. Jeg har på disse sidene tatt med flere versjoner, der jeg har kommet over dem. Det kan for eksempel være tyske og engelske, danske og svenske, eller nederlandske versjoner. Mange er forbausende bestandige over tid og sted, i alle fall når det gjelder tema, innhold og enkelte melodiske motiver og grunnstrukturer. Det samme kan man si om rim og regler, ellinger og sangleiker. De bærer med seg bud om gamle steder, gamle skikker og tidligere tider.

Ellers er lydinnspillingene på disse sidene i all hovedsak mine egne, tenkt brukt til innlæring. Det betyr at det som oftest er kun ett vers av sangen som tas med. Jeg har brukt min egen stemme i lydinnspilling, fordi den stort sett er tilgjengelig hele tiden, og jeg slipper å betale for å bruke den! Det er ganske enkelt sunget, og det hender jeg snubler i både tekst og melodi og har både "nølepauser og tviletoner". Noen steder har jeg akkompagnert meg selv på gitar; og det hender rett som det er at jeg bommer på grep. Innspillingskvaliteten kan dessuten variere noe, med klikk og susing. Dette er altså ikke "perfekte innspillinger" eller "perfekt sang" - så langt i fra! Målet med sidene er informasjonsdeling - med en oppfordring til alle om å synge masse!

Jeg håper at du kan bruke materialet likevel, på tross av eventuelle lydtekniske eller andre mangler! Jeg tenker at mine noter og innspillinger kan gi nok informasjon til å lære nye sanger ganske greit, eller komme på noen som har gått i glemmeboka. Så kan du kanskje finne mye bedre innspillinger, og skikkeligere noter andre steder, hvis du vil gå videre med sangene!

Jeg har også komponert noen sanger selv, som du finner under Mine sanger. Jeg har dessuten opprettet en egen kanal på Youtube for Nye barnesanger, der jeg legger ut mine enkle innspillinger av nye barnesanger. Kan hende er hele sangen ny, eller det kan være at jeg har tonesatt gamle vers og rim, eller skrevet norske tekster til gamle melodier.

Jeg har ikke åpnet for skrivetilgang for andre på disse sidene, for det første fordi jeg ikke har tid til å administrere endringer, og for det andre fordi nettsida vokste så fort at den snart når innholdsgrensa. Det betyr at jeg ikke tar inn medlemmer. Skal jeg ha mer wikiplass, må jeg dessverre betale for det. Da er det antakelig bedre at du starter en helt ny og gratis wiki selv hvis du har lyst!

Alt materialet på barnesangsidene kan for øvrig lastes ned og brukes fritt privat eller i undervisningssammenheng. Du kan for eksempel laste ned og lime notebildene og tekstene inn i dine egne word-dokumenter. Du kan altså låne materialet, og bruke det i ikke-kommersiell sammenheng, men du bør ikke gjengi det eller tingliggjøre det uten akkreditering. Tekstene, melodiene, notasjonene og gjendiktningene mine på disse sidene er med andre ord omfattet av vanlige bestemmelser etter åndsverksloven. Hvis du bruker tekstene og notene i annet enn private sammenhenger, ber jeg deg derfor om å fortelle hvor du har hentet materialet fra!

Ta gjerne kontakt med meg!

Kontaktinformasjon:
Du kan sende meg mail via wikisystemet, eller til siriran [krøllalfa plassert her] online punktum no. (Skrevet slik for å unngå spam).

Jeg håper at du kan ha nytte av det du finner på barnesanger.wikispaces.com!


Hilsen


Siri Randem


sangfugler.jpg

Kanonsangboka.jpg
Kanonsangene utgis nå på Norsk Musikforlag i en egen sangbok

Rundsanger og kanon
228 sanger i melodi og tekst
M.M.O. 13350
ISMN 979-0-065-13528-1
kr. 298,-
Email: order@musikforlaget.no


Det er også opprettet en egen kanal på youtube for Rundsanger og kanon. .
Splitter nye kanonsanger finner du på youtubekanalen Nye Rundsanger og kanon .
Nye barnesanger finner du på youtubekanalen Nye barnesanger.
© Siri Randem
Hvis du vil lage en wiki selv til bruk i skolen, kan du klikke: