Home

Om prosjektet

Barnesanger

Rim og regler

Sangleiker

Ellinger

Bånsuller

Babysang

Hilse- og avskjedssanger

Ressurser


Barnesanger

Old MacDonald had a farmoldMac.png


Old MacDonald had a farm, EE-I-EE-I-O.
And on that farm he had a cow, EE-I-EE-I-O.
With a moo moo here and a moo moo there
Here a moo, there a moo, everywhere a moo moo
Old MacDonald had a farm, EE-I-EE-I-O.


Sett inn dyr og lyderOld MacDonald had a farm, EE-I-EE-I-O,
And on that farm he had a [animal name],
EE-I-EE-I-O,With a [animal noise twice]
here and a [animal noise twice] there
Here a [animal noise], there a [animal noise],
everywhere a [animal noise twice]
Old MacDonald had a farm, EE-I-EE-I-O.

Syng lydene fra dyra etter hverandre etter "everywhere a.." en etter en til alle er med (som i videoene nedenfor).


LeikebeskrivelseSett inn ulike dyr og dyrelyder:
Cow: moo moo
Chicken : Cluck cluck
Pig: oik oink
Sheep: Baa baa
Duck: quack quack
Dog: woof woof
Cat: meaow meaow
Horse: neigh neigh
Turkey: Gobble gobble
Donkey: EEyah EEyah
Bird: Tweet tweet
Tiger: Argh Argh
Lion: roar roar
Goat: Maa Maa
Elephant: honk honk
Frog: rivit rivit
Bumble bee: zum zum


RessurserFile Not Found
File Not FoundVideo