Home

Om prosjektet

Barnesanger

Rim og regler

Sangleiker

Ellinger

Bånsuller

Dette er den versjonen jeg selv lærte som barn. Det er en litt melodisk forenklet utgave av melodien under.
Rim og regler

Min far han er barberbarber.png


Min far han er barber, fallera
Han går i hvite klær, fallera
Han bruker sin forstand, fallera
med kost og såpevann, fallera

Klappelek/elling


To står overfor hverandre:
  • ett klapp i ens egne hender
  • ett klapp mot hverandres hender med høyre hånd
  • ett klapp med egne hender
  • ett klapp med venstre hånd mot venstre hånd hos mottakeren
  • ett klapp med egne hender
  • et klapp der begges hender møter hverandre
  • ett klapp i egne hender
  • Ett klapp på egne lår med begge hender