Home

Om prosjektet

Barnesanger

Rim og regler

Sangleiker

Ellinger

Bånsuller

Dette er den versjonen jeg selv lærte som barn. Det er en litt melodisk forenklet utgave av melodien under.
Rim og regler

Min far han er barberbarber.png


Min far han er barber, fallera.
Han går i hvite klær, fallera.
Han bruker sin forstand, fallera,
med kost og såpevann, fallera.

Hvert lille steg han tar, fallera,
tre, fire kyss han får, fallera.
og når han kommer hjem, fallera,
gir konen han en klem, fallera.

Klappelek/elling


To står overfor hverandre:
  • ett klapp i ens egne hender
  • ett klapp mot hverandres hender med høyre hånd
  • ett klapp med egne hender
  • ett klapp med venstre hånd mot venstre hånd hos mottakeren
  • ett klapp med egne hender
  • et klapp der begges hender møter hverandre
  • ett klapp i egne hender
  • Ett klapp på egne lår med begge hender