Home

Om prosjektet

Barnesanger

Rim og regler

Sangleiker

Ellinger

Bånsuller

Babysang

Hilse- og avskjedssanger

Ressurser


Barne- og bevegelsessanger

Min hund MaxMin hund Max.png


BevegelsesleikJeg har en hund og han heter Max.
Han spiser mat, gåde kjøtt og laks.
Hans ører ned og hans hale opp,
Og når han går, går han sikk-sakk.
Han går flipp-flopp, vigg-vagg, sikk-sakk.
Han går flipp-flopp, vigg-vagg, sikk-sakk.
Han går flipp-flopp, vigg-vagg, sikk-sakk.
Jeg elsker Max; han elsker meg!.


Vi kan leke hermeleik, der en viser og alle hermer, eller vi kan stå i ring.
Ørene og halen vipper opp og ned
Vi går i sikksakk
Vi labber på flipp flopp, og vagger på vigg vagg

My dog Ragsmy dog.png


Rags - ragtime