Barnesanger

Idas sommarvisa


idas.png
Tekst: Astrid Lindgren
Musik: Georg Riedel © Gazell Music www.gazell.net

Du ska inte tro det blir sommar
ifall inte nå´n sätter fart........


Tekst og melodi er underlagt copyright, jf åndsverksloven.


RessurserHele teksten kan finnes på:
http://www.astridlindgren.se/verken/sangerna/idas-sommarvisa


Enkle gitargrep:http://nortabs.net/tab/3023/


Video