Kanon

Du kan avslutte en kanon på flere måter


Hvordan synge i kanon
Ro ro din båt-d-dur.png
Sangen alene
Sangen 4-stemt


1. Avslutte gradvis ved å falle fraStemmegruppene kan avslutte sangen gradvis ved at hver gruppe slutter å synge sin siste runde (når de har sunget melodien det bestemte antall ganger, f.eks 3). Dette gir en ”fading”-effekt der bare en stemmegruppe avslutter sangen alene, på samme måte som man begynte. Dersom man har få sangere gir denne måten å slutte av på en ”tynn” tekstur (en stemmegruppe synger siste strofen alene).2. Fortsette sangen i uendelighet til man "slås av"Stemmegruppene kan fortsette å synge videre på melodien helt til de får signal fra lederen/dirigenten om å slutte av. Det vil da være naturlig å slutte av etter siste frase hos den siste stemmegruppa, mens alle de andre gruppene er i gang på ny runde. Dette vil si at sangen slutter med en "rik" akkord; en fyldig tekstur. Denne måten å avslutte på kan likevel oppfattes som litt "uavsluttet".3. Gjenta siste avslutningsstrofe til alle er ferdige med rundene sineStemmegruppene kan fortsette å synge bare avslutningsstrofen (gjentakelse av siste ledd/stemme i kanonsangen) helt til alle er ferdig, slik at alle ender i samme unisone klang på siste setnings siste ord. I sangen Ro, ro, ro din båt vil dette for eksempel si at gruppene gjentar "over Kattegat" helt til siste stemmegruppe har kommet til samme sted. Avslutningen blir da markert.4. Skape harmonisk grunnlag ved å nynne melodien mens de andre synger verseneStemmegruppene kan nynne melodien sin videre på ”m” etter at de er ferdig med sine bestemte runder med sangen. Da skapes det et harmonisk bakgrunnsbilde; et slags akkompagnement til dem som fortsatt synger stemmen sin.5. Lage en bordunStemmegruppene kan fortsette å holde på avslutningstonen sin helt til siste stemmegruppe er ferdig med sine repetisjoner. Dette gir en drone/bordun-effekt; en bunn i sangen. Her høres dette best mot slutten.6. Taushet og full avslutningStemmegruppene kan falle fra og holde seg tause etter sine bestemte antall runder for deretter å stemme i samtidig med siste stemmegruppes avslutning i en unison, felles avslutning. Alle blir f. eks med på den siste "over Kattegat". Dette gir en markert avslutning.7. Avslutte med lært kadensStemmegruppene kan også synge en harmonisert avslutning (kadens) som innlæres på forhånd. Dirigenten gir da signal til dette ved avslutningsfrasen. Avslutningstonen kan for eksempel bestå av alle tonene i treklangen på den siste takten/tonetrinnet pluss oktaven. Hvilke stemmegrupper som tar hvilke toner må da avtales og innøves på forhånd. Dette kan virkelig gi en grand finale-opplevelse!
Eks.
kadens-ro.png
kadens.png

Her kan man også endre tempo litt og "sakke farten" før den store avslutningen.

Bestille kanonsangboka?


Sangboka Rundsanger og kanon utgis nå på Norsk Musikforlag!

Rundsanger og kanon
228 sanger i melodi og tekst
M.M.O. 13350
ISMN 979-0-065-13528-1
Kan bestilles her: Email: order@musikforlaget.no


Sangboka Rundsanger og kanon.jpg