1. vers
Hele sangen
Hoppe paradis

Hoppe paradis-sangen


marelle-terre-ciel.jpg
hopprparadissang.png


Når du hopper paradis, må du ikke tråkke feil.
Når du hopper paradis, ser du livet i et speil:
Mellom himmelen og jorden er det mye som kan skje;
Blir det feil, så kan du gråte, blir det riktig, kan du le.

Når du tegner opp et felt, og derpå en rute til;
Tegner du en leik med kritt, som har himmelen i spill.
Du vil nå til paradiset om din fot kan treffe rett.
Dersom foten treffer streken, er du ute; rett og slett.

Paradiset kaller oss til en leik i vær og vind;
Du må stille deg i kø, det er mange som vil inn.
Du må følge alle regler, så din fot kan treffe lett.
Blir det feil, så må du vente, du må gjøre din retrett.

Når du hopper paradis, må du ikke tråkke feil.
Når du hopper paradis, ser du livet i et speil:
Mellom himmelen og jorden er det mye som kan skje;
Blir det feil, så kan du gråte, blir det riktig, kan du le.


File Not Found
File Not FoundTellevers til paradisEn for sorgen, to for gleden
tre for vennskap, fire for freden,
fem for kjærlighet, seks for hell,
7 for et kyss en sommerkveld.

av Siri Randem