Home

Om prosjektet

Barnesanger

Rim og regler

Sangleiker

Ellinger

Bånsuller

Babysang

Hilse- og avskjedssanger

Ressurser


Barnesanger

Hi, my name is JoeHi
My name is Joe
I work in a button factory
I have a wife and a dog and a - family
One day, the boss came along,
He said:"Joe, are you busy?"
I said, "No."
He said: "Turn a button with your left hand."

...right hand
...left foot
...right foot
...head
...left elbow
...right elbow
...bottom
...tongue
...chin

Hi
My name is Joe
I work in a button factory
I have a wife and a dog and a family
One day, that boss came up to me and said,
"Hey, Joe, you busy?"
I said,
"YES!"


Activity song


Hei, jeg heter JanHei jeg heter Jan.
Jeg har kone, fire barn,
og jeg jobber hele dagen på en knappefabrikk.
En dag kom sjefen inn til meg og sa:
Jan - har du det travelt?
Og jeg sa nei.
Han sa: Vri på denne knappen med din venstre hånd,
venstre hånd.


(Lat som du vrir på en knapp med din venstre hånd. Fortsett med å lese verset)

Høyre hånd
Venstre fot
Hodet ditt
Tunga, rumpa
Magen...
Video