Home

Om prosjektet

Barnesanger

Rim og regler

Sangleiker

Ellinger

Bånsuller

Babysang

Hilse- og avskjedssanger

Ressurser


Barnesanger

Haren uti gresset


harenutigresset.png

Haren uti gresset satt og sov,
er du syk du lille mann,
så du ikke hoppe kan?
Hare hopp, hare hopp, hare hopp!

Hare, ta for hunden deg i akt!
Den er farlig, og den kan
bite med sin skarpe tann.
Hare løp, hare løp, hare løp!