Home

Om prosjektet

Barnesanger

Rim og regler

Sangleiker

Ellinger

Bånsuller

Babysang

Hilse- og avskjedssanger

Ressurser


Sangleiker

Haren uti gressetharenutigresset.png

Haren uti gresset, satt og sov:
Er du syk du lille mann,
så du ikke hoppe kan?
Hare hopp, hare hopp, hare hopp!

Hare, ta for hunden deg i akt!
Den er farlig og den kan
bite med sin kvasse tann.
Hare, spring, hare spring, hare spring!

LeikebeskrivelseAlle står i ring. Vi kan ha harer og hunder midt i ringen. Første vers: harene hopper.
Andre vers: Hundene løper etter harene og fanger dem. Når harene er fanget, blir hunder til harer.
De gamle harene stiger ut av ringen.


Ressurserhttp://runeberg.org/sangnaas/0024.html