Alle Siris nye rim og regler
Barnesanger

Gynge gyngegynge.png

Gynge, gynge, dagen er ny.
Gynge, gynge, vi suser mot sky.
Opp, ned, ned, opp.
Vi suser til himmelens topp.
Opp!


Vi kan synge mens vi sitter på huska.


Leikebeskrivelse med lite barn:
Hold under armene og sving barnet mellom beina dine.
Barnet løftes opp i luften. Svinges ned.

Til sist løftes barnet opp i armene dine med smask og klem.