Mine sanger

Ditt og mitt1. vers


Ditt og mitt.png


Jeg har mitt og du har ditt.
Alle har noe de mener er sitt.
Sloss vi om DET, da blir det bråk;
Med skriking og tårer, hyl og ståk.
Fellesskap gjør oss blide og sæle;
Av og til er det riktig å dele!

Jeg sa "Si" og du sa "Så".
Alle har måter å si noe på.
Sloss vi om DET, da blir det bråk;
Med skriking og tårer, hyl og ståk.
Fellesskap gir oss lykken og gleden;
Av og til er det helt slutt på freden.

Jeg har "Oss" og du har "Dem".
Alle er herre i sitt eget hjem.
Sloss vi om DET, da blir det bråk;
Med skriking og tårer, hyl og ståk.
Fellesskap gjør oss glade og gode;
Alle er barn av vår egen klode!

Sæl = lykkelig, glad