Home

Om prosjektet

Barnesanger

Rim og regler

Sangleiker

Ellinger

Bånsuller

Hilse- og avskjedssanger


Bånsuller

Den fyrste songTekst: Per Sivle
Melodi: Lars Sørås


Den fyrste song eg høyra fekk
var mor sin song ved vogga
dei mjuke ord til hjarta gjekk
dei kunne gråten stogga.

Det finnes flere vers. (jf Copyright)


Hele teksten kan finnes på http://www.aasentunet.no/default.asp?menu=1197&id=3222

Translation


The first song I got to hear
was mom's song by the cradle
those soft words went to the heart
they could still the crying