Home

Om prosjektet

Barnesanger

Rim og regler

Sangleiker

Ellinger

Bånsuller

Babysang

Hilse- og avskjedssanger

Ressurser


Barnesanger

Brombasken i Bomba - Brumbaskøn i BombaBrombasken.png


Katta sat oppå taket, tala te' sine døter:
Kor ska' me te' vettern vera, me fryse på våre føter.

Me ska reisa til Danemark, kjøpa sko for ei halve mark.
Trine, trine og trine, trine og trine pepar og kod'n.