Home

Om prosjektet

Barnesanger

Rim og regler

Sangleiker

Ellinger

Bånsuller

Babysang

Hilse- og avskjedssanger

Ressurser

1. vers a capella
Bånsuller

Kveldssang - Vår måne står på himlenMel. Matthias Claudius
Tekst: Siri Randem © Siri Randem


kveldssang-2.png


Vår måne står på himlen
i gylden stjernevrimmel;
en himmel lys og klar.
Og skogen står og hviler,
så sort, mens tåken stiger;
så hvit og kald, og underbar.

En verden tyst og stille,
og demringen den milde,
skal dempe våre savn.
I søvnen snart vi glemmer.
Alt vondt og sårt vi gjemmer
i nattens myke, varme favn.

Vår måne går i tiden.
Vi ser kun halve siden;
så rund og fin, og gul.
Slik er vår lille verden.
Til trøst ta med på ferden,
at mange ting vil holdes skjult.


Grepder mond-grep.png


Abendlied - Der Mond ist AufgegangenMatthias Claudius
abendlied-2.png

der mond-e.png

Der Mond ist aufgegangen,
Die goldnen Sternlein prangen
Am Himmel hell und klar;
Der Wald steht schwarz und schweiget,
Und aus den Wiesen steiget
Der weiße Nebel wunderbar.

Wie ist die Welt so stille,
Und in der Dämmrung Hülle
So traulich und so hold!
Als eine stille Kammer,
Wo ihr des Tages Jammer
Verschlafen und vergessen sollt.

Seht ihr den Mond dort stehen?
Er ist nur halb zu sehen,
Und ist doch rund und schön!
So sind wohl manche Sachen,
Die wir getrost belachen,
Weil unsre Augen sie nicht sehn.

Wir stolze Menschenkinder
Sind eitel arme Sünder
Und wissen gar nicht viel;
Wir spinnen Luftgespinste
Und suchen viele Künste
Und kommen weiter von dem Ziel.

Gott, laß uns dein Heil schauen,
Auf nichts Vergänglichs trauen,
Nicht Eitelkeit uns freun!
Laß uns einfältig werden
Und vor Dir hier auf Erden
Wie Kinder fromm und fröhlich sein!

Wollst endlich sonder Grämen
Aus dieser Welt uns nehmen
Durch einen sanften Tod!
Und, wenn Du uns genommen,
Laß uns in Himmel kommen,
Du unser Herr und unser Gott!

So legt euch denn, ihr Brüder,
In Gottes Namen nieder;
Kalt ist der Abendhauch.
Verschon uns, Gott! mit Strafen,
Und laß uns ruhig schlafen!
Und unsern kranken Nachbar auch!

Melodi: Johann Abraham Peter Schulz (1747-1800)
Tekst: Matthias Claudius (1740-1815)

Midi


Dansk gjendikting - Sig Maanen langsom hæverTekst: Carsten Hauch (1842)

Sig Maanen langsomt hæver,
Den gyldne Stjerne svæverPaa Himlen klar og blid.Vor Skov er taus og stille,Og hvide Taager spillePaa Engen rundt ved Aftentid.
Hvor roligt Jorden hvilerBag Nattens Slør og smilerSaa mild og sommervarm;Den ligner stillen Kammer,Hvori al Dagens JammerForglemmes skal i Søvnens Arm.
Betragter Maanens Bue,Den er kun halv at skue,Og er dog heel og rund;Saa er vel flere Sager,Som nu vort Hjerte vrager,Fordi vi halvt dem skue kun.

Vi stolte Adams SlægterKun saare lidet mægter,Og meget veed vi ej.Vi efter Skygger jage,Og mangen Konst opdage -Og komme længre fra vor Vej.
Gud Fader i det Høje,Lær mig at skjelne nøjeDet Sande fra sit Skin!Og mens jeg er i Live,Lad lig et Barn mig blive!Skjenk mig et fromt enfoldigt Sind!
Og brister saa mit Hjerte,Skjenk uden Sorg og SmerteDen sidste Hvile mig!Og naar Du har den skjenket,Lad Sjælen uforkrænketOpstige fra sin Grav til Dig.
Saa kold er Nattens Vove;Nu vil jeg rolig sove,Giv mig, o Gud, din Fred!See naadig til min Slummer,Og trøst mig i min Kummer,Og trøst min syge Nabo med!


English - The silver moon is risingThe silver moon is rising,
the golden stars are praising
their maker in the skies
The woods wear dark disguises
and from the meadows rises
the mist so white as daylight dies.

The solemn night is waking
and evening’s shroud is making
our world so beautiful
Come let it wrap your sorrow
to rest until tomorrow,
the night will soothe it, soft and cool.

See, as the moon is growing,
one half is only showing
and yet it is complete
So much is far beyond us.
We do not grasp God’s wonders,
because our minds, our eyes us cheat.

Presuming we are winners,
we’re truly wretched sinners
and know so little here
So many lofty dreamers
aspire to redeem us,
but from the narrow path us steer.

God, show us your salvation.
Be our strong foundation,
from vanity us keep
From pride and greed awake us,
like little children make us,
with joy and with a faith so deep.

And in our final hour,
when withered is life’s flower,
give us a gentle death
You are the Lord who made us
- when in the grave they’ve laid us,
breathe on us with eternal breath.

So, rest then, friends and neighbours,
commit to God your labours,
the evening breeze is cold
From danger, Lord, defend us
and peaceful sleep now send us:
You are our refuge, God of old.

(c) Christoph Lindner 2007


Ressurserhttp://de.wikipedia.org/wiki/Abendlied_%28Matthias_Claudius%29
http://www.kaiser-ulrich.de/Files/Public/Kaiser_DerMond.pdf
http://www.andreseifert.com/music/index.html#mondlieder


Video