Home

Om prosjektet

Barnesanger

Rim og regler

Sangleiker

Ellinger

Bånsuller

Babysang

Hilse- og avskjedssanger

RessurserRim og regler

Å panniÅ panni - panni - panni
Elle gimmi - gimmi - gimmi
Mustafa - fa - fa
Alli ga ga ga

Klappelek