Home

Om prosjektet

Barnesanger

Rim og regler

Sangleiker

Ellinger

Bånsuller

Babysang

Hilse- og avskjedssanger

RessurserRim og regler

Å, minni maiÅh, minni minni mai,
makaroni fyttifai.
Fyttifai, fai, fai, fai.
Pappa gai, gai, gai.
Han er seppå, seppå, seppå.
Han er kneppå, kneppå, kneppå.
Som en ku.
Mu!
Pip!

Klappelek


Oh, minnie my, macaroni fiftyfive?