Å, Ola, Ola, min eien unge

Kjærlighetsviser

Å, Ola, Ola, min eien unge



 ola ola.png


Å, Ola, Ola, min eien unge!
Kvi la du på meg den sorg så tunge?
Eg tenkte aldri, du brydd' deg om,
Å narre meg, som du så va' ung,
Å narre meg, som du så va' ung.

Å, mange tår på mitt kinn ha runne,
Eg tenkte vetet, det hadde sprunge,
Å, eg ha gråte så mange tår,
./:Som der e dagar i tusind år:/:

Å, mangen gong ha eg sete sukka,
og mangen gong ha eg tårer turka
og mangen gong ha eg tenkt med meg:
:/:"Va' eg så rik, at eg åtte deg!":/:

Ja, kjærligheta, ho kan bedrøve,
Gud bære den, der ska få a prøve!
Ja, kjærligheta, ho æ' så heit,
./:ho smertar sårar ell noken veit!:/:


File Not Found
File Not Found



Translation



Oh, Ola, Ola, my own baby /sweet one!
Why did you put such a heavy sorrow on me?
I never thought that you would care
to fool me, whom you saw (knew) was so young.

Oh, many tears on my cheeks have run,
I thought my mind, it had sprung (thought I'd lost my mind)
Oh, I have cried so many tears
As there are days in a thousand years.

Oh, many times I have sat sighing
and many times I have dried my tears
And many times I have thought to myself:
Were I so rich that I had you?

Yes, Love it may bring sorrow
God carry the one that may test/try it
Yes, love, it is so hot,
it pains more sorely than anyone knows.