Rim og regler

A-B-C-D, apen sitter i et tre


Siris nye rim og regler
A-B-C-D
Apen sitter i et tre;
E-F-G-H
Kaster kokosnøtter nå.
I-J-K-L
Kaster helt til det blir kveld.
M-N-O-P
Apen detter aldri ned;
Q-R-S-T
For det er et trylletre.
U-V-W
Kokosnøtter faller ned;
X-Y-Z-Æ
Apen sier "Æ-da-bæ!".
Ø-Å
Ferdig nå!

av Siri Randem

Når vi skal lete i telefonkatalogen og andre alfabetiske lister, er det kjekt å kunne "klumpe" alfabetet sammen i små bolker for å huske rekkefølgen. Vi må si navnet på bokstavene i denne regla, og for eksempel si "hå" (for H), og ikke "lydere" med en h på utpusten, slik som når vi lærer å lese.