Home

Om prosjektet

Barnesanger

Rim og regler

Sangleiker

Ellinger

Bånsuller

Babysang

Hilse- og avskjedssanger

Ressurser

Sangen
2-stemt
1,2 og 4 stemmer (tidligere insettingspunkt for stemme 2)
Barnesanger

A ram sam sam


Rim og regler

Kanon
For tekst og noter:
Kanonsangene utgis nå på Norsk Musikforlag i en egen sangbok.
Rundsanger og kanon, Norsk Musikforlag 2014.
M.M.O 13350
ISMN 979-0-065-13528-1
Email: order@musikforlaget.no


LeikebeskrivelseKan synges som kanon.(Gruppa deles i to. Første gruppe starter. Når man kommer til Arafi, starter gruppe 2.)
Sangen kan brukes som en bevegelsesleik, der man stadig synger fortere og fortere.
Bevegelsene er:
Aramsamsam: Bank med knyttede never oppå hverandre i takt med musikken (eller på lårene, eller i gulvet foran deg, hvis du sitter).
Gulli gulli: Rull knyttnevene rundt hverandre som en kvern.
Arafi: Hev begge hendene over hodet og klask dem etterpå ned på lårene (eller i gulvet foran deg)


Som kanon med 2 stemmer


Som kanon med 1,2 og 4 stemmer


Video som sangleik