Free use. Membership is not required/ Fri bruk. Unødvendig å bli medlem.
Mirror page in English

Barnesanger med noter, tekst og lyd - til lek og læring i førskole og skole


NB! Sidene er under revisjon.


Dette er en digital sangbok med tradisjonelle barnesanger; sangleker, bånsuller, godnattsanger og vuggeviser, ellinger og navnesanger, samt hilse- og avskjedssanger. Flere av de vanlige norske barnesangene er også oversatt til engelsk (etter forespørsel). Flere sanger legges til etter hvert, også nykomponerte. Det er valgt sanger som faller "i det fri", jf åndsverksloven. Les mer om dette under om prosjektet. Det er opprettet en egen kanal på Youtube for Nye barnesanger.
Velkommen til Barnesanger!

En digital sangbok

Alfabetisk liste - alle sangene
dancing children-2.jpg

Klappelek. Min far han er en fisker

Barnesang. Alle krokodiller

Barnesang. Hoppe paradis-sangen

Vuggevise. Sorgene skal fly bort

Hilsesang. Hei, hei, hallo! Hvordan har du det?

Barnesang. Mandag er den første dagen
Barnesanger.jpg
Bildet: Hans Thoma (1839 – 1924)


Sider om:
Kjente og kjære sanger for barn. Rim og regler.
Digital barnesangbok.
Med noter, tekst og lydinnspillinger.
Du kan også finne sanger i flere sjangere på nettsiden min musikkrom, for eksempel norske folketoner og ballader. Der finner du også over den digitale sangboka Rundsanger og kanon med 200 kanon-sanger på lydfiler, pluss mye annet stoff relatert til musikkfaget; om lyd, hørsel, talespråket, det å synge, og oppvarming til sang. Her finner du også en side om autogen trening.

Jeg håper du kan ha nytte av sidene mine!

~ Siri ~


P.S. Kontaktinformasjon finner du på siden Om prosjektet.
Kanonsangboka.jpg
Kanonsangene utgis nå på Norsk Musikforlag i en egen sangbok:

Rundsanger og kanon
228 sanger i melodi og tekst
M.M.O. 13350
ISMN 979-0-065-13528-1
kr. 298,-
Email: order@musikforlaget.no
Det er opprettet en egen kanal på Youtube for Rundsanger og kanon

Det er opprettet en egen kanal på Youtube for Nye barnesanger.
sangfugler.jpg

To my English-speaking guests

This is a digital songbook containing children's songs from Norway. The main pages are in Norwegian. However, I'm working out Mirror Pages in English (translations). Each song is presented with lyrics, musical scores and sound clips. Please note that all recordings are of considerably poorer quality than professional recordings, as this is a strictly "home-made" product made primarily for learning purposes. On some pages you'll also find videos, mostly collected from You tube. Adding songs and translating them into English is an ongoing process.

This is a non-commercial, non-profit site, where the purpose is sharing knowledge about children's songs in Norway. Most of the material in these pages belongs to the Public Domain, unless stated by naming author/composer/year. According to the Norwegian law on copyright, åndsverksloven, the composer/author must have been dead for the minimum of 70 years, to become part of the Public Domain. Otherwise, only citation or license rights may be observed. I apologize for any mistakes in notation and/or spelling. Several songs are transcribed from oral presentations, and there may exist other/similar versions, as in most folk songs. As for the translations, the idea is to get the main meaning and gist of the song. I won't present pure poetic translations, nor completely literal ones. I hope you will enjoy my site!

A Norwegian songbook of Rounds and canons has now been published by Norsk Musikforlag:
Rundsanger og kanon
228 sanger i melodi og tekst
M.M.O. 13350
ISMN 979-0-065-13528-1
Email: order@musikforlaget.no

There is also a channel on Youtube for Rundsanger og kanon and new Norwegian Children's songs

~ Siri ~

Welcome to Barnesanger!

Norwegian songs for children

Alphabetical index

h-thoma-title-unknown.jpg
Painting: Hans Thoma (1839 – 1924)


Sulla meg litt

danseleik.jpg

Såri, såri liten tull

Ro, ro til Fiskeskjær


Baad'n laat

Barn = bairn = children
Sang = song
A digital song book with songs,
rhymes and singing games for children
A digital songbook of 200 rounds and canons
may be found at musikkrom.

Nettstedet Barnesanger.wikispaces.com ble opprettet/started 16.12.2011.
Sist oppdatert/last update 26.06.2015. Contact information: About the project.
© Siri Randem.