Hilse- og avskjedssanger

Å, du som metter liten fugl (kanon)


Kanon
aadusommetter.png


Nb! Kanonsangene utgis nå på Norsk Musikforlag i en egen sangbok med 228 sanger i tekst og melodi.
Teksten og notene finner du i boka Rundsanger og kanon, Norsk Musikforlag 2014.
M.M.O. 13350
ISMN 979-0-065-13528-1
Email: order@musikforlaget.no